Bakgrunn

Allmenlærereksamen, 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk med fordypning logopedi. Mastergrad i ”Speech and Hearing Science” fra University of Illinois, U.S.A. Mastergrad i ”Teaching English as a Second Language” fra University of Illinois og hovedfag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

 

Yrkeserfaring som logoped

Har arbeidet innen de fleste logopediske fagområder og aldersgrupper, slik som ervervede språkvansker hos voksne (afasi, dysartri, dysfagi, Parkinson), stemmevansker,  språk- og talevansker hos barn, kartlegging av lese-skrivevansker (dysleksi), behandling av hørselshemmede med cochlea implantat og aksentmodifikasjon.

 

Trine Lise Dahl har arbeidet ved Logopedisk senter, Trondheim,  Ved Lian rehabiliteringssenter,  St Olav H (tidligere Munkvoll rehabiliteringssenter) og i Statped. For tiden arbeider hun som privatpraktiserende logoped med kontor i Trondheim sentrum og som logopedisk konsulent ved logopedutdanningen NTNU.

 

Hun har omfattende erfaring som foreleser og praksisveileder for logopedstudenter og for andre relevante yrkesgrupper, spesielt innen helsefag. Har vært med og oversatt og tilrettelagt for norsk flere hefter/bøker innen temaet ”Støttet samtale for voksne med afasi” og har også holdt flere kurs innen emnet i inn-og utland.

 

Trine Lise Dahl har sittet i Styret for Norsk Logopedlag (www.norsklogopedlag.no) som nestleder og leder. Hun har vært norsk delegat til den europeiske logopedorganisasjonen CPLOL (www.CPLOL.eu) og sittet i utvalg for privatpraktiserende logopeder. Hun har også vært leder for Yrkesetisk råd i Norsk Logopedlag, samt leder av Trøndelag Logopedlag i flere perioder.  Æresmedlemskap i Norsk Logopedlag ble tildelt i 2018.

 

Trine Lise Dahl er sertifisert kursholder i Reynell språktest. Hun er også sertifisert i LSVT loud(Lee Silverman Voice Therapy) for behandling av stemmevansker hos pasienter med Parkinson. Videre er hun sertifisert i bruk av testene LOGOS og Literate som er to databaserte test for kartlegging av dysleksi for alle aldersgrupper.

logologoped