Trine Lise Dahl

Bakgrunn og erfaring

Bakgrunn

Allmenlærereksamen, 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk med fordypning logopedi. Mastergrad i ”Speech and Hearing Science” fra University of Illinois, U.S.A. Mastergrad i ”Teaching English as a Second Language” fra University of Illinois og hovedfag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring som logoped

Har arbeidet innen de fleste logopediske fagområder og aldersgrupper, slik som ervervede språkvansker hos voksne (afasi, dysartri, dysfagi, Parkinson), stemmevansker,  språk- og talevansker hos barn, kartlegging av lese-skrivevansker (dysleksi), behandling av hørselshemmede med cochlea implantat og aksentmodifikasjon.

Les mer om min bakgrunn og mine erfaringer…